ESTAT DE LES PLATGES - El Masnou

Mapa de les platges
Dates de la temporada i horari de serveis:

Platges de Masnou i Ocata
del 12 al 30 de juny horari de 10:30 a 19:00 hores
juliol i agost horari de 10:00 a 19:00 hores
del 1 al 12 de setembre horari de 10:30 a 19:00 hores

Data i hora actual:

26/10/2021 05:37

 

Fora del horari de servei